Kurser

Jeg tilbyder bl.a. kurser og træningsprogrammer i kreativitet, passion og værdifulde forskelligheder. Du har også mulighed for at deltage i træningslejre i facilitering af kreativitet og ideudvikling. Fælles for alle kurser og træninger er, at vi træner bevidst opmærksomhed på succes.

Forskning (Bob Faw) viser nemlig, at succesfulde mennesker og teams bevidst har deres primære opmærksomhed på succes, fremgang og dét, der fungerer. Det giver en bedre energi, frigør mere potentiale og kapacitet og optimerer dermed læringen.

Træn din kreativitet
– minikursus i kreativ ideudvikling

Dette 2-timers kursus tager udgangspunkt i hjerneforskning og Whole Brain Thinking®. Du bliver klogere på forskellige måder at tænke kreativt på. Du får kendskab til simple ”spilleregler” for kreative ide-udviklingsprocesser. Du bliver introduceret til et effektivt ide-format, der er let at bruge, og du lærer via små praktiske øvelser at bringe din kreativitet i spil på en naturlig måde.

Effektiv og synlig ideudvikling
– med visuelle ide-skabeloner

På dette 3 timers kursus lærer du at bruge 3 effektive ide-skabeloner, der gør det hurtigere og lettere at overskue og adskille forskellige ideer undervejs, når du udvikler ideer sammen med andre. Du lærer eksempler på, hvordan de kan anvendes, således at du efter kurset selv kan lede mindre ideudviklings-møder på en effektiv, sjov og involverende måde.

Facilitering af kreativitet og innovation
– træningslejr for ledere

På dette 4 dages kursus bestående af 3 dage og en opfølgningsdag lærer du at facilitere kreativitet, ideudvikling og innovation i mindre grupper. Træningen foregår i små hold med maks. 10 deltagere, så du får trænet og afpudset dine facilitator-evner i praksis. Hver deltager får individuel feedback undervejs.
Læs mere her

Find glæde, energi og mening
– hvordan ser dit ideelle arbejdsliv ud?

På dette kursus baseret på The Passion Test®, finder du dine top 5 arbejds-passioner, og opnår den klarhed og opmærksomhed, der skal til for at leve et passioneret arbejdsliv. Du lærer formlen til at skabe det (arbejds)liv, du drømmer om og lærer et princip, der garanterer dig et (arbejds)liv med glæde, energi og mening resten af dit liv.
Læs mere her

5 ideudviklingsmetoder
– til udvikling af kreative ideer

På dette 8 timers kursus lærer I 5 forskellige ideudviklingsmetoder til at udvikle kreative og brugbare ideer. Metoderne kan både anvendes individuelt og i mindre grupper. I får konkrete resultater, i form af ideer, med hjem. Kurset er velegnet til afdelinger eller projekter, med op til 50 personer.
Læs mere her