Forløb

Vejen til succes (symboliseret ved solens stråler til højre på billedet) følger ikke altid den sti, som andre har trådt… For effektivt at sætte jer i stand til sammen at skabe bæredygtig succes, skræddersyr vi sammen et forløb, der passer til lige nøjagtig jeres udgangspunkt, behov og ambitioner.

Hvis jeg ikke selv har den erfaring eller kompetence, som I har brug for – eller ikke er i stand til at dække jeres behov på det ønskede tidspunkt – har jeg et stort netværk af forskellige samarbejdspartnere, som jeg med glæde involverer.

Når I mestrer og anvender de 9 succes ingredienser (neden for) som en naturlig del af jeres hverdag, er I klædt godt på til at skabe og opleve bæredygtig succes. Dvs. til vedvarende at skabe noget nyt og værdifuldt, der giver mening for andre end jer selv.

Et forløb kan fx bestå af forskellige kombinationer af kurser, foredrag og workshops evt. suppleret med individuelle coaching forløb.

Forskellighed
Værdsæt jeres forskellighed og skab holdbare resultater på en naturlig måde

Kreativitet
Frigør jeres kreativitet og nysgerrighed og skab ny værdi

Opmærksomhed
Træn jeres opmærksomhed og fokus på succes

Engagement
Udlev jeres passioner – og oplev ubesværet succes og effektivitet

Forandring
Skab bæredygtige forandringer vha. klare, fælles og visuelle visioner og strategier

Samarbejde
Lær at lede jeres samarbejde med lethed, glæde, passion og mening vha. facilitering

Intuition
Træn jeres intuition, bevidsthed og nærvær – og få adgang til bæredygtig succes

Bæredygtighed
Skab værdi – også for fremtiden – det giver mening – tænk 7 generationer frem

Bæredygtig succes handler bl.a. om at bygge bro og skabe balance mellem

  • Forskellige tænkestile
  • Kreativitet og Systematik
  • Hjerne og hjerte
  • Det feminine og det maskuline (yin og yan)
  • Den åndelige og den materielle verden
  • Being og doing

Balancens svære kunst læres bedst ved træne, træne og træne og gentage og gentage og gentage i praksis – derfor er det så vigtigt med længere varende forløb for at opnå vedvarende succes.