Få succes med involvering

Et foredrag om, hvad facilitering er og kan.

Vores verden, virksomheder og ledelsesformer er under forandring. Vi er på vej fra gammeldags styrende ledelsesformer til mere involverende og engagerende ledelsesformer baseret på facilitering. Hvor langt er jeres virksomhed eller organisation eller team i skiftet fra direktiv styring til faciliterende lederskab?

Den direktive eller styrende ledelsesform er baseret på en opfattelse af, at mennesker:
– Har behov for styring
– Ønsker ledere som de kan følge
– Ikke vil eller skal involveres

Samt at den styrende leder:
– Er klogere
– Løser andres problemer
– Skaber resultater
– Leder ud fra en bog, teori, bestemt metode eller værktøjskasse

Den facilitative eller involverende ledelsesform er derimod baseret på en opfattelse af, at mennesker:
– Har brug for rammer og støtte
– Ønsker at forfølge deres egne ideer og mål
– Gerne vil inddrages OG har noget at bidrage med
– Er kompetente

Samt at den involverende leder:
– Skaber rammer og leder processer, hvor mennesker kan  fejle, lære og udvikle sig
– Gør det lettere for mennesker at finde egne og bæredygtige løsninger på egne problemer
– Leder ud fra hvad gruppen som helhed har brug for, for at skabe bæredygtig succes sammen

Når vi involverer engagerede medarbejdere opnår vi bæredygtige forandringer og resultater, der giver mening for alle – ikke kun beslutningstagerne. Når medarbejdere bliver involveret finder de deres eget svar på HVORFOR  forandring eller udvikling giver mening.

Som facilitator eller en faciliterende leder balancerer du hele tiden HVAD (opgaven/emnet), HVEM (deltagerne – både enkeltvis og gruppen som helhed) og HVORDAN (processen). Det vil sige, at du stiller dig selv til rådighed for gruppen og gør det lettere (af fransk: facil = let) for gruppen sammen at opnå fælles ambitiøse mål.