Få succes med forskelligheder

Et foredrag om vores forskellige måder at tænke på.

Har du nogle sinde spurgt dig selv om, hvad der skal til for at skabe bæredygtig succes som virksomhed? Dvs. succes, der holder på den lange bane og i et større perspektiv?

Hvad er vigtigst? Er det primært:
A: Logik, fornuft, teknisk problemløsning, analyser, effektivitet og målinger?
B: Grundig planlægning, organisering, kvalitetssikring, detaljer og styring?
C: Træning, kundebehov, anerkendelse, kultur, værdier, samarbejde og kommunikation?
D: Nytænkning, visioner, langsigtede strategier og et helhedsorienteret overordnet formål?

For at opnå bæredygtig succes som virksomhed er alle fire elementer eller tænkestile lige vigtige. Verdens mest succesfulde virksomheder er netop kendetegnet ved, at de formår at skabe balance mellem alle fire tænkestile hele tiden og på alle niveauer i organisationen!

Verdens mest succesfulde virksomheder (ud fra et rent virksomhedsøkonomisk perspektiv) har én ting til fælles. De bringer aktivt, bevidst og hele tiden deres medarbejderes forskellige måder at tænke på i spil. 93% af de 100 mest (økonomisk) succesfulde Fortune 500 virksomheder bruger bevidst Whole Brain® Thinking.

Har du nogensinde oplevet, at det er som om, at visse mennesker har en helt anden oplevelse af en bestemt situation eller begivenhed end dig? At der er som om, at vi mennesker ser verden gennem helt forskellige briller. Har du lagt mærke til, at det er lettere for nogle mennesker at være opmærksomme på resultater og profit? at andre har deres naturlige opmærksomhed på regler eller procedurer? Andre synes at være optaget af relationer og passion? Mens endnu andre hele tiden vil revolutionere eller er optaget af formål (purpose)? Det skyldes, at vi som mennesker forenklet sagt har adgang til 4 fundmentalt forskellige tænkestile. Vi har alle sammen adgang til alle fire tænkestile, men har ikke lige meget fokus på eller bruger ikke alle 4 tænkstile lige meget eller lige naturligt.

Vi skaber simpelthen bedre resultater sammen, når vi bruger vores forskellige
Det er baseret på mere end 30 års hjerneforskning inden for Whole Brain® Thinking samt 9 års praktisk erfaringer med Whole Brain® Thinking. Vores tankepræferencer påvirker bl.a. vores foretrukne måde at kommunikere på, holde møder på, være kreative på, lede på, samarbejde på osv.