Bring jeres kreativitet i spil – med glæde

Alle mennesker er kreative, og vi kan træne vores evne til at tænke kreativt. Kreativitet kan beskrives som vores evne til at skabe nye tanker – eller danne nye neurale netværksforbindelser i vores hjerne. I hører bl.a. om hjerneforskning, kunsten at bryde mønstre og vaner og om vores forskellige måder at tænke kreativt på. Undervejs i foredraget prøver I også enkelte konkrete værktøjer og øvelser, som I kan bruge til at træne og styrke jeres kreativitet med i det daglige.