Fremtiden er bæredygtig

Et optimistisk foredrag baseret på bæredygtig tænkning.

Fremtiden er bæredygtig, og vi er selv med til at skabe den. Er I klar?

Jeg tror på, at vi lever sammen i et bæredygtigt verdenssamfund senest i år 2043! Eksperter diskuterer, om vi bruger 1,7 eller 9 jordkloder om året. Pointen er, at vi bruger over evne. Samtidig bliver vi flere og flere mennesker her på jorden. Det er ikke bæredygtigt, og det kan rent logisk og rationelt ikke blive ved.

Heldigvis er vi ved at vågne op. Der er en større transformationsproces i gang. Flere og flere bæredygtige initativer, løsninger, samarbejdsformer og teknologiske muligheder vokser frem i disse år. Vi er ved at genfinde kærligheden til og taknemmeligheden over vores fælles planet og natur. Den natur, som vi alle sammen er så afhængige af. Foredraget byder på flere konkrete og betydningsfulde eksempler. Eksemplerne viser, at bæredygtighed også betaler sig ud fra et virksomhedsøkonomisk og samfundsøkonomisk perspektiv.

I foredraget forklarer Line, hvorfor passion, diversitet og en bæredygtig tankegang er fundamentet for at skabe bæredygtige virksomheder.

Bæredygtig tænkning handler blandt andet om at skabe bæredygtig succes med glæde, energi og lethed – baseret på et positivt mindset. Omfattende studier har vist, at succesrige enkeltpersoner, teams og sågar parforhold bevidst er mere opmærksomme (atenta) på dét, der fungerer – det, der skal gentages eller gøres mere af – frem for dét, der ikke fungerer. Det giver en bedre energi og gør det lettere for vores hjerner at gentage succesmønstre. Sagt med andre ord: Vi får det, vi fokuserer på. Det betyder ikke, at vi ikke skal have fokus på at rette deciderede fejl og eller forbedre os. Det handler om bevidst at vælge, hvilken/hvilke ting, vi vil forbedre og så rette/forbedre een ting ad gangen. Det kan vores hjerner nemlig overskue.

Line hjælper blandt andet mennesker og virksomheder med at finde deres passioner og unikke bidrag og udleve dem. Gennem det arbejde har Line blandt andet fået bekræftet, at vi som mennesker naturligt søger efter og oplever glæde ved at tage ansvar og bidrage til noget, der er større end os selv. Studier af succesfulde mennesker viser, at også passion er et gennegående og vigtigt karakteristika for at opnå succes på den lange bane. Passion er altså også et vigtigt fundament for at opnå bæredygtig succes.

Bæredygtig tænkning handler også om at skabe balance mellem forskellige tænkestile i grupper og virksomheder – om kognitiv diversitet. Studier af de økonomisk mest succesfulde virksomheder viser, at ud af de øverste 100 virksomheder på den amerikanske fortune 500 liste (F500), bruger 93% af dem aktivt Whole Brain Thinking. Det vil sige, at de bevidst og hele tiden bringer forskellige former for tænkning i spil – dvs. balancerer tænkestile som 1) rationel/analytisk, 2) organiserende/kontrollerende, 3) følende/behovsorienteret og 4) eksperimenterende/helhedsorienteret.

En anden vigtig pointe er, at den bæredygtige succes kun opnås og varer ved, hvis vi som mennesker bidrager med glæde, energi, lethed og en positiv indstilling. Hvis eller når vi bidrager ud fra et egoistisk og mindreværdigt behov for at “være bedre end”, dømme andre (der ikke bidrager på præcis samme måde) eller opnå (kortsigtet) anerkendelse, så brænder vi i længden ud og bidraget ophører. Det samme gælder, hvis vi bidrager ud fra en ren og skær følelse af “pligt”.

Den gode nyhed er, at bæredygtighed, succes, glæde, energi og lethed går hånd i hånd.

Passion, forskellighed og en positiv indstilling er i Lines øjne og erfaring en forudsætning for at skabe bæredygtig succes med glæde og energi.