Facilitering

Trænger I til et nyt perspektiv på jeres nuværende eller kommende udfordringer og muligheder? Er I kørt fast og har brug for et løft udefra?

Som facilitator hjælper jeg med at bringe al jeres relevante viden, kreativitet og erfaring i spil, så I sammen opnår jeres fælles mål på en effektiv og meningsfuld måde.

Facilitering er design og ledelse af processer baseret på involvering og samarbejde. Facil betyder at lette på latin. Som facilitator designer og leder jeg processer, hvor I som deltagere har lettere ved sammen at nå jeres mål.

Jeg har faciliteret mere end 150 workshops, events og forløb inden for især: Ide- og teknologiudvikling, innovation og læring, teamudvikling, personlig udvikling og strategisk udvikling.

Som facilitator er jeg med til at skabe klarhed og fælles opmærksomhed, styrke samarbejdet og bringe jeres ressourcer i spil på nye måder.

Mit mål er at gøre det lettere for jer sammen at skabe meningsfulde resultater, rutiner, relationer og revolutioner til gavn og glæde for hinanden, jeres virksomhed og vores fælles verden.

Eksempler på workshops:

Passion, engagement og arbejdsglæde:

Kun 20 % af danskerne er engagerede i deres arbejde og kun 30% af danskerne oplever arbejdsglæde jf. Gallup, 2015.

Ønsker I klarhed over, hvordan I skaber mere glæde, engagement og lethed i jeres arbejdsliv og virksomhed? Ønsker I indsigt i og redskaber til, hvordan I udlever jeres arbejdspassioner til glæde for jer selv, jeres organisation og den verden, som vi alle er en del af?

Glade og engagerede medarbejdere skaber bæredygtige resultater
– det betaler sig.
”Oplevelsen af lykke er gunstig for arbejdspladsens succes, fordi den fremmer produktiviteten, kreativiteten og samarbejdet”. World Happiness Report 2013.

Arbejdsglæde betaler sig.
Arbejdsglæde eller god arbejdslyst holder sygefraværet i bund, forbedrer evnen til at tænke nyt og øger samarbejdsevnen. God arbejdslyst er en god forretning. Kilde: ”God arbejdslyst – indeks 2015”.

Jeg har oplevet virksomheder, hvor beslutningstagere tror, at de kan kompensere for manglende arbejdsglæde og engagement ved at indføre en form for belønningssystem. Sandheden er, at belønningssystemer ikke virker i praksis – i hvert fald kun på kort sigt. I sidste ende er det ALTID medarbejderne, der afgør succes’en af sådanne systemer. Alligevel er der ofte alt for lidt fokus på netop dem – medarbejderne – og deres PASSIONER – hvad der engagerer dem.

PASSION er fundamentet for succes i enhver virksomhed. Jeg holder både workshops og længere forløb, der hjælper dig som leder, jer som team eller jer som virksomhed med at få jeres PASSION og engagement tilbage.

The Passion Test® for Business er et effektivt middel til på en og samme tid at identificere, hvad der er vigtigst for virksomheden, og hvad der betyder mest for de enkelte medarbejdere. Det bliver herigennem tydeligt, hvor der er sammenfald og hvor, der er behov for ændringer. Som en del af forløbet udarbejder I en strategi og en konkret handlingsplan, der sikrer synergi og udlevelse af jeres PASSION i praksis.

Læs mere om The Passion Test® for Business her.

Whole Brain Thinking®

Få forståelse for jeres forskellige måder at tænke på og bring det i spil både bevidst og aktivt i hverdagen. Det giver jer et mere glædesfyldt og værdiskabende samarbejde, flere muligheder, målbare resultater og forbedrer kvaliteten af det, I leverer.

93 % af verdens førende (fortune 100) virksomheder bruger Whole Brain Thinking®.

Få kortlagt jeres tankepræferencer og få et fælles sprog for at tale om jeres forskelligheder. Kortlægningen af jeres individuelle tankepræferencer med HBDI® foregår ved, at I hver især besvarer 120 spørgsmål (online). HBDI® står for Herrmann Brain Dominance Instrument. En HBDI® profil viser kortlægningen af jeres individuelle eller team tankepræferencer på en nem og overskuelig måde.

93 % af verdens førende (fortune 100) virksomheder bruger Whole Brain Thinking® aktivt og strategisk for at opnå vedvarende effektive resultater på den lange bane. [Kilde: Herrmann International, Asia.]

Se eksempel på en Whole Brain® workshop her.

Verdens 500 førende firmaer bruger HBDI®:

77.4% af F500 firmaer har brugt HBDI® inden for de sidste 5 år
87.5% af de 200 bedste, har brugt HBDI® de sidste 5 år
93% af top 100 firmaerne har brugt HBDI® de sidste 5 år
Og 100% af top 10 firmaerne har brugt HBDI® i de sidste 5 år!

Jeg har 8 års erfaring som HBDI® Certified Practitioner og har et tæt samarbejde med Herrmann International Denmark, der er de førende eksperter inden for Whole Brain Thinking i Danmark. Vi afholder både foredrag, workshops, samtaler og længere forløb med udgangspunkt i Whole Brain Thinking®. Det er vores erfaring, at længerevarende forløb giver de mest vedvarende resultater. Kontakt mig for at høre nærmere her.

Udtalelser fra kunder:

Velux A/S

Eksempel: Udarbejdelse af en fælles, visuel og proaktiv plan i en ledergruppe.

En heldags-workshop for VELUX Innovation Center, VELUX A/S. Målet med workshoppen var at udarbejde en fælles, visuel og proaktiv plan for implementeringen af en helt ny måde at designe og udvikle nye produkter på. På workshoppen deltog direktøren og ledergruppen fra VELUX Innovation Center (VINC).

“Line havde rigtig godt styr på faciliteringen og stillede de rigtige spørgsmål. Jeg vil bestemt anbefale den måde at lave en overordnet visuel plan på. Vi har haft en fælles dialog og fået skabt en fælles forståelse af, hvad vi mener med implementering, hvad der skal til og hvordan vi implementerer. Vi er blevet fælles ambassadører. Det var ambitiøst at gøre det på kun en dag. Det kunne kun lade sig gøre pga. forberedelsen og fordi jeg (Linda) kendte processen i forvejen og turde stå på mål for den i forhold til de andre deltagere. Jeg ville ønske, at der havde været flere deltagere med fra andre dele af organisationen, så de havde fået den samme fælles forståelse”. 
Linda Hechmann Lagoni, Senior Manager, VELUX A/S.  

Siemens Wind Power A/S

Whole Brain® baseret teamudviklingsworkshop

En 2-dags workshop for et internt læringscenter med ca. 25 medarbejdere hos Siemens Wind Power A/S. Målet med workshoppen var at introducere Whole Brain® tilgangen, at introducere individuelle HBDI® profiler samt afdelingens samlede teamprofil, at øge deltagernes selvbevidsthed og bevidsthed omkring andres præferencer, at opbygge et fælles sprog omkring forskelligheder samt at bidrage til konstruktiv og hensigtsmæssig brug af hinandens forskelligheder i daglige arbejdssituationer.

“Vi har lavet noget lignende før – men det har aldrig hængt så godt fast. Her en måned efter workshoppen, hører vi dagligt nogle referere til det. Det vigtigste er, at vi har fået et fælles sprog og fundament, som vi kan tale ud fra, og som vi er klar til at bygge videre på. Jeg begynder at se mønstre i forhold til hvordan vi arbejder og arbejder sammen”. 
Malene Engelbrecht Schau, Head of Wind University, Siemens Wind Power A/S.  

“Det her er noget, som man kan tage at føle på. Kommunikationsøvelserne var rigtig gode. Vi er begyndt at kommunikere anderledes internt – også når vi refererer til vores kunder udadtil. Vi er blevet opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer”.
Jens Pugerup Kiærskou, teamleder, Siemens Wind Power A/S.

“Dejligt og lækkert at modtage sådan en procesrapport efter workshoppen – har aldrig modtaget sådan en før – vi plejer selv at skulle lave den. Det var rigtig stærkt, at vi startede med at sidde i homogene grupper [sammen med andre med samme tankepræference]. Det vigtigste er, at folk taler om det og lever det – at vi har fået et fælles sprog og bruger det.” 
Lisbeth Nordmand Andersen, teamleder, Siemens Wind Power A/S

Facilitator

Som IAF Certified™ Professionel Facilitator (CPF) under IAF (Internatinal Association of Facilitators) lever jeg op til IAF’s principper og etiske retningslinier.

Det indebærer for eksempel, at jeg som facilitator:

  • Skelner imellem den neutrale facilitator-rolle og den ikke-indholds-neutrale træner- eller underviser rolle
  • Tror på, at alle mennesker har en positiv intention og en unik værdi og kapacitet
  • Tror på gruppens fælles viden og indsigt
  • Tilsidesætter mine personlige holdninger og støtter gruppen i at træffe egne valg
  • Tror på, at samarbejde og interaktion er med til at skabe opbakning og meningsfulde resultater
  • Bidrager positivt til udvikling af individer, organisationer og samfund

Nogle personer tænker processer som lineære forløb, der foregår efter en bestemt og fast skabelon. Vi lever i en foranderlig verden og har forskellig viden, erfaringer, behov og passioner. Det betyder, at de fleste processer i virkeligheden er dynamiske – med behov for hele tiden at justere og tilpasse undervejs.

En professionel facilitator har en anerkendende tilgang og respekt for personer med forskellig viden, erfaringer, behov og passioner, samt en dyb forståelse for gruppedynamikker. Facilitatoren tager ansvar for proces og sammenhæng og er neutral over for jeres indhold og jer som deltagere.

Facilitatorens væsentligste virkemiddel er kommunikation – i særdeleshed spørgsmål – samt kendskab til mange forskellige metoder, modeller og værktøjer inden for facilitering.

Det er min erfaring, at vi skaber den største og mest vedvarende værdi ved at arbejde sammen i længerevarende forløbKontakt mig gerne for en uformel samtale.

“enhver virksomheds højeste formål er at skabe liv eller grobund for mere liv –
uden liv, ingen virksomheder”

Steen Hildebrandt