Kreativitet og Innovation med mål og mening

Jeg holder kurser, workshops, foredrag og forløb i facilitering og lederskab af kreativitet og innovation der involverer teknologi og samarbejde på tværs.

Det er for ambitiøse og ansvarlige ledere, der vil skabe balance mellem resultater, rutiner, relationer og retning til glæde for jeres team, virksomhed og vores fælles verden.

Som ledelses- og innovationskonsulent med ingeniørbaggrund elsker jeg at bidrage i krydsfeltet mellem mennesker, teknologi, innovation og forretning, hvor jeg hjælper virksomheder fra vision til virkelighed ved at kombinere videnskab og metoder, der virker med en stærk vi-følelse.

Jeg har ledt mere end 150 workshops, kurser, seminarer og forløb inden for udvikling af ledere, teams, kreativitet, innovation og strategisk udvikling.

Styrk jeres kreativitet, innovation og samarbejde. Bring alle jeres forskellige tankemæssige ressourcer i spil med Whole Brain Thinking® og HBDI®.

 • Mestrer I sammen kreativitet, ide- og teknologiudvikling?
 • Bringer I jeres forskelligheder i spil på en effektiv og ubesværet måde?
 • Bruger I bevidst facilitering til at lykkes med jeres strategiske udvikling?
 • Skaber I værdifulde resultater, der giver mening for andre end jer selv?
 • På en måde, der fylder jer med glæde, energi og mening – hver dag?

Er svaret NEJ til et eller flere af disse spørgsmål? Så er jeg klar til at udvikle jeres evne til sammen at skabe nye innovative resultater med et højere formål.

Er I klar til at styrke kreativiteten og innovationen i jeres team eller virksomhed?

Opmærksom  succes?
Det, vi giver opmærksomhed, det vokser i vores liv, virksomheder og organisationer. Læs mere her.

Passion
Find jeres kilder til vedvarende glæde, energi og mening i jeres projekt, team eller virksomhed.
Læs mere her.

Brug jeres forskellige tænkestile til at arbejde sammen på en ubesværet og værdiskabende måde.
Læs mere her.

Få lettere ved at se nye perspektiver og holde opmærksomheden på succes. Få en ude fra til at facilitere jeres proces. Læs mere her.

Skru op for jeres kreativitet i hverdagen ved at lære 5 enkle og praktiske teknikker til ideudvikling på en dag. Læs mere her.

“Enhver virksomheds højeste formål er at skabe liv eller grobund for liv – uden liv, ingen virksomheder”

Steen Hildebrandt

Passion er grundlaget for succes i alle livets områder.

“Folk med passion kan ændre verden”

Steve Jobs

Fremtidens virksomheder og organisationer:

 • har passionerede, engagerede og glade medarbejdere
 • bringer medarbejdernes forskellige måder at tænke på i spil, bevidst og hele tiden
 • involverer medarbejderne aktivt, også i udviklingen af strategier og forandringer
 • mestrer kreativitet og værdiskabelse gennem systematiske og kreative eksperimenter
 • har tydelige og visuelle fællesmål, som medarbejderne er med til at formulere
 • har glade og tilfredse kunder og samarbejdspartnere, som bidrager aktivt og med glæde
 • har autentiske ledere, der brænder for ledelse, involvering og fælles værdiskabelse
 • arbejder for at skabe mere liv eller grobund for liv hver eneste dag

Fremtiden er bæredygtig – og vi er selv med til at skabe den. Synes I også, at det lyder fedt? At det giver mening? Ser I en masse muligheder i netop det?

Fremtidens organisationer drives af visionære ledere, der bevidst leder glæden, energien og meningen i deres team eller virksomhed. Som facilitator hjælper jeg jer med at sætte klare intentioner, rammer og retning og holde jeres bevidste opmærksomhed på det, I ønsker at skabe sammen.