Skab bæredygtig succes

Ved at bringe jeres kreativitet, forskelligheder og passion i spil på en værdiskabende måde.

 • Skaber I værdifulde resultater, der giver mening for andre end jer selv?
 • På en måde, der giver jer glæde, energi og mening – hver dag?
 • Mestrer I kreativitet, ide- og teknologiudvikling?
 • Bringer I bevidst forskelligheder i spil på en effektiv og ubesværet måde?
 • Bruger I facilitering til jeres bæredygtige strategier og forandringer?

Hvis I kan svare NEJ til et eller flere af ovenstående spørgsmål, så er atenta klar til at inspirere og guide jer på jeres vej.

Er I klar til at skabe bæredygtig succes i jeres projekt, team eller virksomhed?

atenta tilbyder blandt andet foredrag, kurser, workshops og forløb inden for kreativitet, diversitet, passion og facilitering.

Det er for jer, der vil skabe langtidsholdbare resultater, rutiner, relationer og revolutioner til glæde for jer selv, jeres virksomhed og vores fælles verden.

Fremtiden er bæredygtig – og vi er selv med til at skabe den. atenta er for jer, der synes, at det lyder fedt, at det giver mening og for jer, der ser en masse muligheder i det.

atenta bidrager til en bæredygtig fremtid ved at udvikle bæredygtige virksomheder og organisationer på 3 forskellige niveauer – både på individuelt, på team- og på globalt niveau. Bæredygtig succes og forandringer skabes samtidigt – både personligt, socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Er I opmærksomme  succes?
Det, vi giver opmærksomhed, det vokser i vores liv, virksomheder og organisationer. Læs mere her.

Passion
Find jeres kilder til vedvarende glæde, energi og mening i jeres projekt, team eller virksomhed.
Læs mere her.

Brug jeres forskellige tænkestile til at arbejde sammen på en ubesværet og værdiskabende måde.
Læs mere her.

Få lettere ved at se nye perspektiver og holde opmærksomheden på succes. Få en ude fra til at facilitere jeres proces. Læs mere her.

Skru op for jeres kreativitet i hverdagen ved at lære 6 enkle og praktiske teknikker til ideudvikling på en dag. Læs mere her.

“Enhver virksomheds højeste formål er at skabe liv eller grobund for liv – uden liv, ingen virksomheder”

Steen Hildebrandt

Passion er grundlaget for succes i alle livets områder.

“Folk med passion kan ændre verden”

Steve Jobs

Bæredygtige virksomheder og organisationer:

 • har passionerede, engagerede og glade medarbejdere
 • bringer medarbejdernes forskellige måder at tænke på i spil, bevidst og hele tiden
 • involverer medarbejderne aktivt, også i udviklingen af strategier og forandringer
 • mestrer kreativitet og værdiskabelse gennem systematiske og kreative eksperimenter
 • har tydelige og visuelle fællesmål, som medarbejderne er med til at formulere
 • har glade og tilfredse kunder og samarbejdspartnere, som bidrager aktivt og med glæde
 • har autentiske ledere, der brænder for ledelse, involvering og fælles værdiskabelse
 • arbejder for at skabe mere liv eller grobund for liv hver eneste dag